Zasady składania wniosków

Wniosek egzekucyjny należy uzupełnić czytelnie drukowanymi literami, wydrukować oraz przesłać listownie na adres kancelarii:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu
Danuta Neryng
Kancelaria Komornicza
pl. Chopina 12/4
64-300 Nowy Tomyśl

 

Formularze do pobrania :

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o egzekucję alimentów
Wniosek o zabezpieczenie

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego oraz szybszego określeniu majątku dłużnika, wierzyciel powinien podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika.

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY FIZYCZNEJ:
-Pesel lub numer NIP
-Numer dowodu osobistego
-Imiona rodziców
-Datę urodzenia

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY PRAWNEJ:
-numer NIP, Regon, KRS

UWAGA !

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000 (art. ust. 4 Ustawy o komornikach sądowych).