Zasady składania wniosków

Wniosek egzekucyjny należy uzupełnić czytelnie drukowanymi literami, wydrukować oraz przesłać listownie na adres kancelarii:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu
Danuta Neryng
Kancelaria Komornicza
pl. Chopina 6
64-300 Nowy Tomyśl

 

Formularze do pobrania :

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o egzekucję alimentów
Wniosek o zabezpieczenie

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel ma obowiązek wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz jego adres zamieszkania. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego oraz szybszego określeniu majątku dłużnika, wierzyciel powinien podać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika.

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY FIZYCZNEJ:
-Pesel lub numer NIP
-Numer dowodu osobistego
-Imiona rodziców
-Datę urodzenia

Jeżeli wniosek dotyczy dłużnika – OSOBY PRAWNEJ:
-numer NIP, Regon, KRS

UWAGA !

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością terytorialną komornika, wierzyciel zgodnie z art. 8 ust 6. ustawy z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji składa oświadczenie o wyborze komornika.