Jak złożyć wniosek do komornika?

Wniosek egzekucyjny można dostarczyć drogą listowną, bądź osobiście w kancelarii w Nowym Tomyślu. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (postanowienie sądu, nakaz zapłaty etc.) wraz z klauzulą wykonalności. Wniosek egzekucyjny do wypełnienia można pobrać tutaj.

Wnioski egzekucyjne z EPU.

Kancelaria Komornika Sądowego w Nowym Tomyślu przyjmuje wnioski egzekucyjne także drogą Elektronicznego Postępowania Upominawczego.